Ωράριο: Δευ - Παρ 7.30 πμ - 15.30 μμ

Ελ

Eng

ΚΕΔΑ Σκοτίνας – Προμήθεια Ειδών Αρτοποιίας

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την προμήθεια ειδών αρτοποιίας (άρτος – κουλούρι Θεσσαλονίκης – ψωμάκι σάντουιτς), προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δέκα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο ΑΔΑ: ΒΙΦΦ6-7ΚΛ ευρώ (10.622,00¤), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι την 16η Μαΐου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ.

Προηγούμενο Ενημερωτική Εκδήλωση – ¨Παραγωγή και διακίνηση ξυλώδους βιομάζας¨

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ. Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 14:30 μμ

Newsletter