Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Π.Ε. Πιερίας – Προμήθεια επίπλων γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της

Π.Ε. Πιερίας – Προμήθειας επίπλων γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας για το έτος 2019. Ειδικότερα, αφορά την προμήθεια ενενήντα (90) καρεκλών και ενενήντα (90) ντουλαπών γραφείου, προμήθεια η οποία θα βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων, αλλά και την αισθητική των γραφείων των υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να διασφαλίζει υψηλά επίπεδα ποιότητας και να προσδίδει στο χώρο ένα σύγχρονο design, ώστε να επιτευχθεί βελτίωση της σχέσης του προσωπικού με το εργασιακό περιβάλλον.

Κατάθεση προσφοράς μέχρι τις 19/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ. Οι σφραγισμένοι φάκελοι υποβάλλονται:

  1. είτε ταχυδρομικά προς την Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40 – ΤΚ 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
  2. είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Πιερίας Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη ανωτέρω ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας στις 19/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ.

Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

Προς: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας
Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.
Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας
Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Διεύθυνσή: 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 601 32 Κατερίνη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης προμήθειας επίπλων γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας και στα τηλέφωνα: 2351 351 238 -245 & 246.

Προηγούμενο Επιτυχημένη η παρουσία του Επιμελητηρίου Πιερίας στην  έκθεση «FoodPANORAMA Expo & ΟΙΝΟΓΕΥΣΕΙΣ & Cyprus HoReCa Expo 2019»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας