Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Π.Ε. Πιερίας – Τμηματική αποκατάσταση οδοστρώματος στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε.Πιερίας

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι η Π.Ε.Πιερίας Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Τμηματική αποκατάσταση οδοστρώματος στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε.Πιερίας»,

  • Με προϋπολογισμό μελέτης 000,00 € (συμπεριλαμβανόμενων αναθεώρησης και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων ΟΔΟΠΟΙÏΑΣ προϋπολογισμού (εργασίες, Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα και Απολογιστικά ) 172.653,00 €.
  • Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://pieria.pkm.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  • Πληροφορίες παρέχονται από την αρμόδια υπάλληλο για επικοινωνία κα Δημάκη Αικατερίνη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ Α’ βαθμό στο τηλέφωνο 2351 351 197, fax 2351351 190.
  • Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών: promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  • Τόπος υποβολής εντύπων δικαιολογητικών προσφορών: Π.Ε.Πιερίας, Υποδιεύθυνση Τεχνικών έργων, 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος, ΤΚ 60132 Κατερίνη
  • Ημερομηνία έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 16-8-2019 ημέρα Παρασκευή ώρα 12.00
  • Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: 3-9-2019 ημέρα Τρίτη ώρα 12:00.
  • Ημερομηνία διεξαγωγή διαγωνισμού: 10-09-2019 ημέρα Τρίτη ώρα 09.00
Προηγούμενο Συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Πιερίας κ. Ηλία Χατζηχριστοδούλου με τον Υφυπουργό Εσωτερικών Αρμόδιο του τομέα Μακεδονίας – Θράκης κ. Θεόδωρο Καράογλου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας