Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Μητρώο Αξιολογητών – ΕΠΑΝ ΙΙ

Το Επιμελητήριο Πιερίας μέλος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ βασικού εταίρου του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», εφεξής ΕΦΕΠΑΕ, ανακοινώνει/ενημηρώνει ότι ο ΕΦΕΠΑΕ με χωρική αρμοδιότητα όλη τη χώρα, ενδιαφέρεται να καταρτίσει Μητρώο Αξιολογητών για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων:

α) του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα 2007-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης» (εφεξής ΕΠΑΝ ΙΙ).

β) των δράσεων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας των πέντε Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (εφεξής Ε.Π.) των Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης: Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου.

Περιγραφή του ΕΠΑΝ ΙΙ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα (http://www.antagonistikotita.gr/)  και περιγραφή των 5 Ε.Π. των περιφερειών μεταβατικής στήριξης στην ιστοσελίδα του  ΕΣΠΑ 2007-2013 (http://www.espa.gr/).

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

α) Υποχρεωτικά προσόντα

  • 1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) και
  • 2. Πενταετής Επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία, σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:
  • – Μεταποίηση, κυρίως σε ΜΜΕ, Τουρισμός, Περιβάλλον, Ενέργεια, κυρίως σε ΑΠΕ / Συμπαραγωγή / Εξοικονόμηση , Ποιότητα, Υπηρεσίες-Εμπόριο, Κατάρτιση

Με ενασχόληση σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αντικείμενα:

  • u Οικονομική Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων, Αξιολόγηση Επιχειρηματικών ή Επενδυτικών Σχεδίων, Δανειοδοτήσεις-Χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, Υλοποίηση-Διαχείριση επενδυτικών έργων, κοινοτικών προγραμμάτων κλπ.

ή / και 

  • 3. Εμπειρία αξιολόγησης. Ειδικότερα απαιτείται τεκμηριωμένη εμπειρία σε αξιολογήσεις επιχορηγούμενων επενδύσεων, εμπειρία στη σύνταξη σχετικών μελετών ή/και ελέγχου επενδύσεων στα προαναφερόμενα αντικείμενα.
  • 4. Ικανότητα Χειρισμού Η/Υ, δεδομένου ότι οι αξιολογήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και την αίτηση εγγραφής με τα συνημμένα έντυπα στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ (http://www.efepae.gr/), στην ιστοσελίδα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (http://www.e-kepa.gr/) καθώς και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας (www.champier.gr)

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις και τα συνημμένα υποβάλλονται πρώτα ηλεκτρονικά (info@efepae.gr) και στη συνέχεια μέσω πρωτοκόλλου του ΕΦΕΠΑΕ (Δ/νση: Σεβαστουπόλεως 113 & Ερυθρού Σταυρού 7-9, ΤΚ 11526, Αθήνα. Τηλ: 210 6985210), ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με συστημένη επιστολή.

Για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Υπεύθυνοι Πληροφόρησης κ.κ. Ιωάννης Τσιτσόπουλος & Αθανάσιος Κακούδης).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2009 και ώρα 14:00.

Προηγούμενο Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας 2009 – Έπεσε η αυλαία των εκδηλώσεων της

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας